"Een kind heeft recht op beide ouders"

INTERSECTORAAL EN INTERDISCIPLINAIR

CONGREs

voor professionals

25 april 2019

Programma

08.30 u   ONTHAAL met koffie en koffiekoekjes

09.00 u   WELKOM door STEUNPUNT OUDERVERSTOTING

 

09.30 u   LUDO DRIESEN

Kinderpsycholoog en auteur van o.a. “Kaat wil niet meer op bezoek”

“Het ouderverstotingssyndroom, bestaat dat eigenlijk wel?

Het ouderverstotingssyndroom – een omstreden begrip en complex verschijnsel.” 

10.20 u   PAUZE

 

10.50 u   DIMITRI MORTELMANS

Gewoon hoogleraar in de Politieke en Sociale wetenschappen. Voert o.a. onderzoek in de familiesociologie

“Sporen van ouderverstoting in het SiV-onderzoek.”

 

11.40 u   RITA HEY

Algemeen coördinator en oprichter van Het Huis, Neutrale Bezoekruimte te Antwerpen, Brugge, Leuven

“De bezoeken binnen Het Huis: contact tussen ouder en kind herstellen en/of onderhouden en dit met de vaststellingen van eventuele ouderverstoting of oudervervreemding en specifieke inhoudelijke verslaggeving van Het Huis aan de rechtbanken.”

 

12.30 u   MIDDAGPAUZE met broodjeslunch en soep

 

13.30 u   GEERT DECOCK

Jeugdadvocaat bij advocatenassociatie PF-advocaten te Gent
“De specifiek juridische invalshoek van ouderverstoting, oudervervreemding en contactbreuk tussen ouder en kind.”

 

14.20 u   SIETSKE DIJKSTRA

Nederlandse psychologe te Utrecht en expert in verscheidene onderzoeksthema’s zoals o.a. huiselijk geweld en ouderverstoting bij moeders
“Ouderverstoting is een vorm van geweld. Het vraagt alerte, deskundige en bewuste professionals.”

 

15.10 u   PAUZE

15.40 u   CLAIRE WIEWAUTERS

Pedagoog en psychotherapeut, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen/ Odisee en docent in de opleiding
“Het discours rond ‘ouderverstoting’ en het ‘narratief’ van kinderen bij (dreigende) contactbreuk. Wat staat ons te doen binnen het werkveld en binnen onderzoek?”

16.30 u   DANKWOORD en RECEPTIE

Link naar foto's volgt hier later