Eerste kennismakingsgesprek

U kan met ons een afspraak maken om uw situatie te bespreken. Voor wie de afstand een drempel is kan dit ook via een online videogesprek!

We beluisteren uw verhaal, trachten u zoveel mogelijk bij te staan en informatie te geven. Indien er meer expertise nodig is (psychiatrisch, juridisch, pedagogisch, …) verwijzen we gericht door.

Na dit gesprek is verdere coaching of opvoedingsondersteuning/begeleiding mogelijk, indien u dit wenst. 

 

Steunpunt Ouderverstoting wordt gestuurd door een multidisciplinair team en behartigt uw zorgvraag ook als dusdanig.

 

Bemiddeling

Bent u momenteel verwikkeld in een (v)echtscheiding? Heeft u vragen omtrent bezoekregeling of dreigende contactbreuk met uw (klein)kind?

Dan kan u ook beroep doen op een bemiddelaar. 

Een eerste telefonisch advies bij een bemiddelaar is gratis.

De volgende vragen/consulten zullen worden aangerekend.

Ons tarief voor het eerste kennismakingsgesprek bij een coach en een vervolggesprek bij een bemiddelaar:

60€ voor het eerste uur, 30€ per begonnen half uur. Graag cash te betalen.

Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens en vestigingen.