Infotheek

Ouderverstoting: algemene info en tips

Folder Steunpunt Ouderverstoting

Videofragmenten

 • Een reportage waarin 2 jongvolwassenen getuigen over de contactbreuk die ze meemaakten, het contactherstel en de invloed van de ouderverstoting op hun leven.

 • Amy Baker over ouderverstoting, de mechanismen erachter en wat je als beoogde ouder kan doen.

 • Dr. Warshak met heel veel begrip voor de gevoelens van de verstoten ouders en interessante tips aan beoogde ouders.

 • Een kort filmpje over het mogen houden van beide ouders en het belang voor een gezonde identiteitsontwikkeling.

 • Dr. Miller over de noodzaak aan specialistische teams in het (h)erkennen van ouderverstoting. Diagnostiek vraagt van de hulpverleners nl. een andere manier van kijken naar ouder-kind relaties.

Interessante artikels

 • Pleidooi voor vlug optreden om escalatie van conflicten te voorkomen, o.a. door middel van gratis bemiddeling, betrekken van het netwerk, samenwerking tussen hulpverlening en justitie, versterken van de kinderen.
  Verder wordt verwezen naar de vaststelling dat er in de groep van hoog conflict scheidingen een oververtegenwoordiging is van psychiatrische problematieken en dat er onvoldoende onderzoek is naar de effectiviteit van de gangbare programma’s (zoals ‘Kinderen uit de Knel’) bij deze doelgroep.

 • Hoe beweging krijgen in complex ouderschap bij complexe scheiding.  Met specifieke aandacht voor (partner)geweld dat ook na de scheiding blijft duren

 • Sporen naar ouderverstoting: eerste cijfers over het voorkomen van ouderverstoting binnen een grootschalig onderzoek over scheiding in Vlaanderen

© 2018 by Steunpunt Ouderverstoting

Tel: 0468 176 179

Hoofdzetel Steunpunt Ouderverstoting: Evergem, Vlaanderen, België

Ondernemingsnummer: 0700.187.471

 • Facebook Social Icon