Het herkennen van ouderverstoting ? Levensbelangrijk !

Geen enkel kind staat op met het plotse idee : ‘vanaf vandaag ga ik niet meer naar mijn papa’.

Geen enkel kind komt thuis van school met het onverwachte inzicht : ‘vanaf vanavond is mijn mama slecht’.


Integendeel. Er is een duidelijk verloop merkbaar waarbij het kind zich steeds meer afzet van één ouder en de programmering van de andere (meest overtuigende) ouder gaat vervullen.


En wat blijkt ? Het verstoten van één ouder, en dus het verstoten van de helft van zichzelf, heeft ernstige gevolgen voor de veerkracht en de mentale gezondheid gedurende het ganse verdere leven. De gevolgen worden zelfs overgedragen op de volgende generatie.

Nochtans ontstaat ouderverstoting dus niet van vandaag op morgen ?! Nochtans doen zich dus meerdere, observeerbare, mechanismen voor.


Amy Baker, psychologe en onderzoeker in de Verenigde Staten, ontdekte een twaalftal vervreemdingsstrategieën. Hoe meer (elkaar versterkende) vervreemdingsstrategieën zich voordoen, hoe gevaarlijker voor het kind.


Hieronder geef ik een overzicht van deze strategieën.

Ik gebruik de termen ‘geliefde ouder’ voor de ouder die steeds meer als gekozen ouder naar voor komt en de ‘beoogde ouder’ als de ouder die steeds meer wordt verstoten.


1. Slecht praten over de beoogde ouder, aanklampend en continu, op een zeer overtuigende wijze. Aanvankelijk doet dit zeer veel pijn voor het kind. Na verloop van tijd gelooft het de verhalen. De beoogde ouder moet wel slecht, misschien zelfs een monster, zijn.


2. Contacten met de beoogde ouder beperken, en dat zeker op momenten dat het kind de hechtingsfiguur nodig heeft. Bijvoorbeeld tijdens belangrijke overgangen in het leven, tijdens ziekenhuisopnames, … is de geliefde ouder aanwezig en zet deze de beoogde ouder aan de kant. Bijvoorbeeld het kind te vroeg ophalen en te laat brengen.


3. Weerhouden van liefde en tonen van boosheid als het kind een band opbouwt met de beoogde ouder. De geliefde ouder belet het geven van eigen liefde aan het kind, als het kind de beoogde ouder graag ziet en bijvoorbeeld met leuke verhalen thuis komt van een verblijf bij de beoogde ouder. Dit verlies van liefde maakt het kind angstig en zorgt ervoor dat het de geliefde ouder nog meer gaat behagen (en dus de beoogde ouder gaat verstoten).


4. Het kind vertellen dat de beoogde ouder hem niet graag ziet. Bijvoorbeeld zeggen dat de beoogde ouder niet wou dat het kind geboren werd, dat het kind enkel naar de opvang moet omdat de beoogde ouder het kind afwijst, … . Dit zorgt bij het kind voor pijn en angst m.b.t. de beoogde ouder.


5. Het kind dwingen om te kiezen, vaak op zeer subtiele wijze. Bijvoorbeeld naar een concert gaan van een lievelingszanger van het kind als het kind normaal bij de andere ouder is en hem laten weten dat dit toch zo jammer is. Bijvoorbeeld laten voelen heel veel pijn te hebben en alleen te zijn als het kind bij de beoogde ouder is, … .


6. Het idee doen ontstaan dat de beoogde ouder gevaarlijk is. Vaak doen geliefde ouders dit door zogenaamde verhalen over vroeger te vertellen. Verhalen over zogenaamd geweld, achterlaten, onbetrouwbaarheid, … .


7. Persoonlijke zaken toevertrouwen aan het kind om de eigen relatie met het kind te verstevigen. Hiermee krijgt het kind het statuut van ‘partner’, van ‘zeer belangrijk voor de geliefde ouder’. Er worden verhalen en emoties toevertrouwd aan het kind, die niet voor een kind bedoeld zijn.


8. De ‘aanwezigheid’ van de beoogde ouder beperken, bijvoorbeeld door foto’s te verbieden, cadeautjes niet toe te laten of belachelijk te maken, postkaarten te laten verdwijnen, … .


9. Het kind dwingen om de beoogde ouder te laten vallen. Sommige kinderen worden letterlijk gedwongen te kiezen tussen moeder en vader. Bijvoorbeeld : ‘je mag kiezen, maar als je kiest voor je moeder, moet je hier niet meer binnenkomen’.


10. Beperkend contact met de uitgebreidere familie van de beoogde ouder / het kleineren van deze familieleden. Het kleinerend benoemen van de omgeving van de beoogde ouder. De plusmama wordt bijvoorbeeld ‘dwaze geit’ genoemd, de vader ‘HET’, de grootouders zijn stom, met de halfbroer wordt gelachen, … .


11. De beoogde ouder kleineren in aanwezigheid van de kinderen. Discussies voeren met de beoogde ouder, in aanwezigheid van de kinderen, en hem of haar ondertussen kleineren in het ouderschap.


12. Aanzetten tot conflict tussen het kind en de beoogde ouder door ervoor te zorgen dat de contacten tussen het kind en de beoogde ouder problematisch verlopen. Dit kan op allerlei manieren, zoals de regels en afspraken ten huize van de beoogde ouder belachelijk maken, de vrije tijd / reizen minderwaardig achten, de opvoedingskeuzes afbreken, … . Daardoor dient de beoogde ouder zijn / haar autoriteit te gebruiken (het kind stelt nl. steeds meer gedragsproblemen), waardoor er een escalatie van negatieve ervaringen ontstaat. Het kind heeft geen idee van deze manipulatie.


Deze signalen zijn bij ouderverstoting doorheen de tijd in stijgende lijn aanwezig. De beoogde ouder merkt ze op en staat machteloos. Als hij aan de alarmbel trekt, lijkt niemand te reageren. De school houdt zich erbuiten, blijft ‘neutraal’. De hulpverlening geeft de complexiteit van de situatie weer. Er ontstaat handelingsverlegenheid.


Er zijn dus vaak meerdere getuigen, gedurende lange tijd. Herkennen en erkennen van dit verstotingsproces is nochtans van levensbelang in functie van een goede kwaliteit van leven van de diverse betrokkenen.


Vies zijn van het woord ouderverstoting is een jammere zaak. Het is nochtans dat wat zich voordoet. Het kind split als een overlevingsmechanisme en verstoot één van beide ouders. Het roept zo om hulp bij de hulpverlener. Maar het zegt in contacten met de hulpverlener of rechter andere dingen. Het spreekt als een handpop van de geliefde ouder. Uiteindelijk is het de geliefde ouder die praat.


Het is een opdracht van de hulpverlening en van justitie om dit mechanisme te (h)erkennen.


Momenteel

- worden omgangsregelingen niet gevolgd en met de voeten getreden

- kunnen geliefde ouders valse aangiftes indienen zonder nadelig gevolg en zonder een deftig contactherstel met de beoogde ouder

- kunnen ouders hun kinderen zomaar inschrijven in een andere (verre !) school en op die manier weghouden van de beoogde ouder

- werkt hulpverlening enkel met de ‘psychologische waarheid’, met de taal van de buikspreker.


Momenteel blijven verstoten ouders geruïneerd en gehavend achter.


Momenteel zegt men aan de geruïneerde en gehavende ouder dat hij / zij zich uit de ‘strijd’ moet houden, een strijd die hij / zij niet wil – maar waar hij / zij enkel wordt in meegezogen.

Momenteel krijgen we steeds meer getuigenissen van volwassenen die het als kind meemaakten. Stuk voor stuk zijn het getuigenissen van de mechanismen zoals hierboven beschreven. Stuk voor stuk zijn het schrijnende verhalen.


Wil je meer achtergrondinformatie ?

De strategieën worden beschreven in het boek van Amy Baker : ‘adult children of parental alienation syndrome – breaking the ties that bind’.


1,375 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven