Taboe en handelingsverlegenheid ...


Psycho-educatie als onontgonnen terrein voor de hulpverlener ?

Over het normaliseren van de term ouderverstoting.


Psycho-educatie is het bieden van voorlichting, informatie, … aan groepen. Over welbepaalde thema's.


Via psycho-educatie krijgen mensen inzicht

- in zichzelf

- in de gebeurtenissen rondom hen

- in de situatie waarin ze verkeren

- in hun gevoelens / klachten.


Ze doen inzichten op en leren vaardigheden aan. Op die manier leren zij beter omgaan met de uitdagingen op hun pad.


Zo ook verstoten ouders.


Gebeurtenissen, klachten en de mechanismen erachter worden uitgelegd, theoretische inzichten worden gepresenteerd, ervaringen worden gedeeld, mogelijke handelingstips worden besproken, … en zo leren ouders zichzelf en hun eigen reacties begrijpen. Zo ervaren ze niet alleen te zijn, en krijgen ze meer regie over hun eigen leven.


Psycho-educatie is voor de deelnemer trouwens relatief goedkoop, vergeleken met individuele therapie. Wachtlijsten hoeven helemaal niet te bestaan. Aangezien er met verhalen van deelnemers wordt gewerkt, en schriftelijke informatie ter beschikking wordt gesteld, beklijven de inzichten soms ook beter. Het is tevens makkelijker om vertrouwenspersonen mee te brengen (zoals een familielid, een vriendin, een partner).


Als er nood is om aan de groepssessies individuele begeleiding te koppelen, kan dit uiteraard georganiseerd worden. Op die manier besteedt men meer aandacht aan de persoonlijke beleving.


Psycho-educatie helpt normaliseren :


Ouders begrijpen hun eigen reacties en accepteren ze als 'normaal'. Ouders leren vaardigheden aan en hebben een beter zicht op de ondersteuning die ze nodig hebben. Psycho-educatie ondersteunt dus het toekomstperspectief van de ouders.


Echter, om psycho-educatie aan te bieden, dienen een aantal voorwaarden aanwezig te zijn . Primair is het nodig erkenning te geven en het probleem te benoemen.


Wringt daar het schoentje in de hulpverlening ? Is ouderverstoting een taboe ?


Opvallend bij ouderverstoting is het niet-durven-benoemen van de problematiek, het niet-willen-gebruiken van de term ouderverstoting.

De term ouderverstoting zorgt volgens de hulpverlener voor conflict en is contraproductief voor het contactherstel. De hulpverlener ‘lost dit op’ door het probleem in zeer neutrale termen te omschrijven. En zo wordt de focus van het probleem verlegd naar een ware ‘oorlog’ omtrent terminologie.


De beschrijving van het fenomeen wordt uiteindelijk zo vaag dat deze de lading niet meer dekt en de hulpverlener

- geen bevestiging geeft van wat zich werkelijk afspeelt

- geen uiting geeft van de ernst van het probleem

- geen erkenning geeft aan de pijn, het verdriet, de onmacht van de verstoten ouder.


Ouderverstoting is dus een taboe, een term die niet benoemd mag worden.

Met handelingsverlegenheid als gevolg, in het volledige systeem (dus niet enkel het gezin weet niet meer hoe te handelen, maar ook de hulpverlening, school, juridische diensten, …).


En zoals Ludo Driesen stelt : ‘Hoe kan je een conflict benoemen met een term die aan het conflict voorbij gaat ?’


Terugkerend naar het nut van psycho-educatie :


Om psycho-educatie te voorzien dient het probleem ‘ouderverstoting’ te worden erkend en benoemd. Slechts dan kan je mensen samenbrengen om inzichten door te geven en ideeën uit te wisselen.


Bereidwilligheid om na te denken over de eigen slachtofferrol start bij het bieden van erkenning, veel erkenning. Bereidheid en openheid om ondersteuning te ontvangen begint ook daar. Bereidheid start dus bij het erkennen van het probleem, de ouderverstoting.


Laat ons dus de term ouderverstoting normaliseren en minder angstvallig en verkrampt reageren bij deze ernstige problematiek.

Slechts zo kan erkenning worden geboden aan de verstoten ouders … .

Slecht zo kan passende ondersteuning zijn ingang vinden … .


Met Steunpunt Ouderverstoting willen we hier het verschil maken en hopen we perspectief te kunnen bieden aan vele ouders (en zo ook hun kinderen !).


88 keer bekeken0 reacties