Seminarie 4 oktober 2021 om 20u00

Steunpunt Ouderverstoting vzw nodigt u uit op maandag 4 oktober a.s. om 20.00u.


U bent welkom vanaf 19.30u in de conferentiezaal Michielshof, Wittestraat 116 te 2020 Antwerpen (Kiel)

Voor een lezing door de heer Christian Denoylle, Jeugdrechter – Jeugdrechtbank afdeling Antwerpen.


Hij zal op een duidelijke wijze uitleggen hoe het wettelijk kader rond de procedure bij oudervervreemding/-verstoting werkt binnen de verschillende rechtbanken.


Via onderstaande formulier kan u zich inschrijven. Het is eventueel mogelijk een vraag vooraf te stellen die niet uw/een persoonlijk dossier betreft. Uit deze vragen zullen wij een selectie maken en aan hem voorleggen.

Uw aanwezigheid wordt genoteerd na betaling van € 12,- op rekeningnummer BE53 9734 0297 8753 op naam Meukens R. - Steunpunt Ouderverstoting.
 

Registreer uw deelname

We kijken uit naar uw aanwezigheid.