Wie zijn wij?

Ann Verhaeghe

Hallo, ik ben Ann.

Ik ben geboren in Bombay (India) en door een speling van het lot mijn  jeugd doorgebracht in het Vlaamse Meetjesland.

 

Ik heb mijn diploma Graduaat Orthopedagogie behaald en heb nadien vooral ervaring opgedaan in drughulpverlening, het CAW en Bijzondere Jeugdzorg.

 

Ik heb ouderverstoting van dichtbij meegemaakt. Dit heeft me als mens, maar ook als professional tot nieuwe inzichten gebracht. Na heel wat onderzoek in deze problematiek, heb ik besloten om mijn kennis en ervaring te delen, om het begrip ouderverstoting (her)kenbaar te maken en zo ondersteuning te bieden aan slachtoffers van dit schrijnend fenomeen. Zo is Infopunt Ouderverstoting ontstaan.

Eigen project:

Infopunt-Ouderverstoting kan een meerwaarde betekenen in de eerstelijnshulp voor verstoten ouders en hulpverleners. Als eerste aanspreekpunt kunnen verstoten ouders op weg geholpen worden door hen te adviseren en te informeren om zo, indien nodig, doorverwezen te worden naar gespecialiseerde hulpverlening of diensten.

 

Daarnaast wil ik een platform aanreiken voor de slachtoffers van ouderverstoting door middel van een praatgroep. De focus van deze praatgroep zal vooral liggen bij het kunnen en mogen benoemen van emoties zoals boosheid, verdriet, frustratie en onmacht. Tegelijk weet ik uit ervaring dat dergelijke 'gelijkgestelden' elkaar kunnen ondersteunen en zo een helend effect kan bereikt worden.

 

Gezamelijk project:

Samen met mijn collega's willen wij tevens onze schouders zetten om vormingen, trainingen en workshops aan te bieden voor zowel ouders als professionelen. Vandaar het ontstaan van onze VZW Steunpunt Ouderverstoting.

Fabi Van Vlaenderen

Raad van bestuur.

Meer info volgt later.

“Zeer mooi initiatief. Er is nood aan aandacht voor dit thema.”
Rita Hey

Raad ban bestuur.

Meer info volgt later.

Raf Meukens

Raad van bestuur.

Meer info volgt later.

© 2018 by Steunpunt Ouderverstoting

Tel: 0468 176 179

Hoofdzetel Steunpunt Ouderverstoting: Evergem, Vlaanderen, België

  • Facebook Social Icon

Ondernemingsnummer: 0700.187.471