Wie zijn wij?

Ann Verhaeghe

Voorzitter

Raad van bestuur

 

Erkend bemiddelaar familiale zaken.

 

Daarnaast ben ik actief als (gecertificeerd) SCHIP- behandelaar: dit is een methodiek en begeleidingsprogramma bij scheiding, om als lotgenoten uit elkaar te gaan en het ouderschap in een goede verstandhouding op te nemen.

 

Ik hanteer ook de methodiek van het Parallel-solo ouderschap: dit zijn specifieke handvatten om te werken met ouders in een hoogconflict-

scheiding en bij (dreigende) contactbreuk tussen ouders en kinderen.

 

Na jarenlange ervaring als hulpverlener in verschillende sectoren, heb ik besloten om een eigen praktijk op te richten waarbij ik ondersteuning kan bieden in verschillende levensdomeinen.

Dit kan gaan over trauma, verlies en conflicthantering.

 

Eigen praktijk:

Infopunt-Ouderverstoting kan een meerwaarde betekenen in de eerstelijnshulp voor ouders en hulpverleners. Als eerste aanspreekpunt kunnen ouders, grootouders, plusouders en dierbaren op weg geholpen worden door hen te adviseren en te informeren om zo, indien nodig, doorverwezen te worden naar gespecialiseerde hulpverlening of diensten.

 

Daarnaast wil ik een platform aanreiken voor alle betrokkenen in een scheidingsproces en waarbij het contact met hun kinderen, kleinkinderen of pluskinderen uiterst moeizaam verloopt, door middel van een praatgroep. De focus van deze praatgroep zal vooral liggen bij het kunnen en mogen benoemen van emoties zoals boosheid, verdriet, frustratie en onmacht. Tegelijk weet ik uit ervaring dat gedeelde ervaringen elkaar kunnen ondersteunen en zo een helend effect kan bereikt worden.

 

Gezamelijk project:

Samen met de medebestuurders Rita Hey van Het Huis in Antwerpen, Brugge, Leuven en Fabi Van Vlaenderen, willen wij tevens onze schouders zetten om vormingen, trainingen en workshops en studiedagen aan te bieden voor zowel ouders als professionelen. 

Rita Hey

Penningmeester

Raad van bestuur

Rita Hey 


Bezieler en coördinator van Het Huis vzw, neutrale bezoekruimte.


Deskundige omgangsrecht - Familiaal bemiddelaar- Kindbehartiger
Als je plots te horen krijgt dat je kinderen slachtoffer werden van misbruik door een vertrouwenspersoon, wordt de grond onder je voeten weggeslagen. Wat mij toen het meest frustreerde was dat niemand het verhaal van mijn kinderen ernstig nam.


Binnen een conflict blijven kinderen dikwijls met veel vragen zitten en vanuit hun loyaliteit durven zij niet bij (groot-)ouders terecht. Na een (v)echtscheiding worden kinderen dikwijls heen en weer geslingerd tussen mama, papa én grootouders en zijn zij de dupe van de conflicten.

 

Kinderen kunnen met grote overtuiging vertellen wat de ene of de andere partij precies wil horen. Maar zij hebben ook een eigen verhaal, we moeten de tijd nemen om dat verhaal te willen horen. 


Door samen te zitten en te luisteren naar de noden en zorgen van elkaar, kan een gerechtelijke procedure vermeden worden en kunnen kinderen en volwassenen elkaar terugvinden in consensus met alle betrokkenen.


Als (groot-)moeder en moeke van 4 kinderen en 6 kleinkinderen - waar ik geen contact meer heb met mijn oudste kleindochter -, kan ik familiebanden ondersteunen en/of te herstellen.


+32(475)531104 info@hethuis.be www.hethuis.be

Fabi Van Vlaenderen

Raad van bestuur

Meer info volgt later.

Raf Meukens

Secretaris

Voorzitter van Het Huis vzw-neutrale bezoekruimte- in Antwerpen -Brugge en Leuven.

Coördinator van Het Huis vzw Antwerpen.

“Zeer mooi initiatief. Er is nood aan aandacht voor dit thema.”

© 2018 by Steunpunt Ouderverstoting

Tel: 0468 176 179

Hoofdzetel Steunpunt Ouderverstoting: Evergem, Vlaanderen, België

  • Facebook Social Icon

Ondernemingsnummer: 0700.187.471